Tin tức Kiểm toán

quy định về kiểm toán báo cáo tài chính

 

Ngày 29/3/2011, Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XII có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2012.

Tại khoản 3 Điều 9 Luật Kiểm toán độc lập quy định: "Doanh nghiệp, tổ chức bắt buộc phải kiểm toán khi nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và khi công khai báo cáo tài chính phải có báo cáo kiểm toán đính kèm; trường hợp cơ quan nhà nước khi nhận báo cáo tài chính của doanh nghiệp, tổ chức bắt buộc phải kiểm toán mà không có báo cáo kiểm toán đính kèm thì có trách nhiệm thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật".

Điều 34 Luật Kế toán cũng quy định: "1. Báo cáo tài chính năm của đơn vị kế toán mà pháp luật quy định phải kiểm toán thì phải được kiểm toán trước khi nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trước khi công khai.

2. Đơn vị kế toán khi được kiểm toán phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về kiểm toán.

3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán khi nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 34 của Luật này phải có báo cáo kiểm toán đính kèm".

Mặt khác, theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 15 Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập, những đối tượng sau bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm gồm: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng, bao gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam; Tổ chức tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài; Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán; Các doanh nghiệp, tổ chức khác bắt buộc phải kiểm toán theo quy định của pháp luật có liên quan và các doanh nghiệp, tổ chức phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán.

Điểm h khoản 2 Điều 10 Nghị định số 105/2013/NĐ-CP ngày 16/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập quy định xử phạt hành vi vi phạm quy định về báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và công khai báo cáo tài chính: "Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền không đính kèm báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật quy định phải kiểm toán".

Có 6 loại DN sắp tới bắt buộc phải được DN kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm, gồm:
 
- DN, tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài, kể cả chi nhánh DN nước ngoài hoạt động tại Việt Nam;
 
- Tổ chức có hoạt động tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng;
 
- Ngân hàng thuộc các thành phần kinh tế và Quỹ hỗ trợ phát triển;
 
- Tổ chức tài chính và DN kinh doanh bảo hiểm, DN môi giới bảo hiểm (Riêng đối với công ty cổ phần, công ty TNHH có tham gia niêm yết và kinh doanh trên thị trường chứng khoán thì thực hiện kiểm toán theo quy định của pháp luật về kinh doanh chứng khoán. Các DN, tổ chức thực hiện vay vốn ngân hàng thì được kiểm toán theo quy định của pháp luật về tín dụng);
 
- DN Nhà nước, bao gồm công ty nhà nước, công ty cổ phần Nhà nước, công ty TNHH Nhà nước và DNkhác có vốn nhà nước trên 50%;
 
- Báo cáo quyết toán các dự án đầu tư hoàn thành từ nhóm A trở lên;
 
- Các đối tượng khác mà Luật, Pháp lệnh, Nghị định và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ có quy định...

Bài liên quan


Tag:

Dịch vụ kiểm toán Châu Thành

,

Dịch vụ kiểm toán Cà Mau

,

Dịch vụ kiểm toán Con Cuông

,

Dịch vụ kiểm toán Na Rì

,

Dịch vụ kiểm toán Quận Bình Thạnh

,

Dịch vụ kiểm toán Khánh Vĩnh

,

Dịch vụ kiểm toán Bạc Liêu

,

Dịch vụ kiểm toán Cửa Lò

,

Dịch vụ kiểm toán Nhật Bản

,

Dịch vụ kiểm toán Gia Viễn

,

Dịch vụ kiểm toán Bỉm Sơn

,

Dịch vụ kiểm toán Sơn Tây

,

Dịch vụ kiểm toán Hưng Nguyên

,

Dịch vụ kiểm toán Tây Giang

,

Dịch vụ kiểm toán Tuy Phước

,

Dịch vụ kiểm toán Vũng Liêm

,

Dịch vụ kiểm toán Yên Dũng

,

Dịch vụ kiểm toán Cờ Đỏ

,

Dịch vụ kiểm toán Yên Sơn

,

Dịch vụ kiểm toán Lào Cai

,

Dịch vụ kiểm toán Chợ Đồn

,

Dịch vụ kiểm toán Quỳ Hợp

,

Dịch vụ kiểm toán Sài Gòn

,

Dịch vụ kiểm toán Nhơn Trạch

,

Dịch vụ kiểm toán Huyện Thanh Trì

,

Dịch vụ kiểm toán Tri Tôn

,

Dịch vụ kiểm toán Thoại Sơn

,

Dịch vụ kiểm toán Đông Hà

,

Dịch vụ kiểm toán Tân Hiệp

,

Dịch vụ kiểm toán Triệu Sơn

,

Dịch vụ kiểm toán Trạm Tấu

,

Dịch vụ kiểm toán Bảo Thắng

,

Dịch vụ kiểm toán Hòa Thành

,

Dịch vụ kiểm toán Quảng Xương

,

Dịch vụ kiểm toán Thạnh Phú

,

Dịch vụ kiểm toán Quận Tây Hồ

,

Dịch vụ kiểm toán Huyện Nhà Bè

,

Dịch vụ kiểm toán Bạch Thông

,

Dịch vụ kiểm toán Lộc Bình

,

Dịch vụ kiểm toán Duy Xuyên

,

Dịch vụ kiểm toán Phước Sơn

,

Dịch vụ kiểm toán Năm Căn

,

Dịch vụ kiểm toán Hớn Quản

,

Dịch vụ kiểm toán Hải Phòng

,

Dịch vụ kiểm toán Mỏ Cày Bắc

,

Dịch vụ kiểm toán Hạ Hòa

,

Dịch vụ kiểm toán Khánh Sơn

,

Dịch vụ kiểm toán Châu Đốc

,

Dịch vụ kiểm toán Vũ Quang

,

Dịch vụ kiểm toán Gia Lai

,