Tin tức Kiểm toán

quy định về kiểm toán báo cáo tài chính

 

Ngày 29/3/2011, Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XII có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2012.

Tại khoản 3 Điều 9 Luật Kiểm toán độc lập quy định: "Doanh nghiệp, tổ chức bắt buộc phải kiểm toán khi nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và khi công khai báo cáo tài chính phải có báo cáo kiểm toán đính kèm; trường hợp cơ quan nhà nước khi nhận báo cáo tài chính của doanh nghiệp, tổ chức bắt buộc phải kiểm toán mà không có báo cáo kiểm toán đính kèm thì có trách nhiệm thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật".

Điều 34 Luật Kế toán cũng quy định: "1. Báo cáo tài chính năm của đơn vị kế toán mà pháp luật quy định phải kiểm toán thì phải được kiểm toán trước khi nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trước khi công khai.

2. Đơn vị kế toán khi được kiểm toán phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về kiểm toán.

3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán khi nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 34 của Luật này phải có báo cáo kiểm toán đính kèm".

Mặt khác, theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 15 Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập, những đối tượng sau bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm gồm: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng, bao gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam; Tổ chức tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài; Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán; Các doanh nghiệp, tổ chức khác bắt buộc phải kiểm toán theo quy định của pháp luật có liên quan và các doanh nghiệp, tổ chức phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán.

Điểm h khoản 2 Điều 10 Nghị định số 105/2013/NĐ-CP ngày 16/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập quy định xử phạt hành vi vi phạm quy định về báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và công khai báo cáo tài chính: "Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền không đính kèm báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật quy định phải kiểm toán".

Có 6 loại DN sắp tới bắt buộc phải được DN kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm, gồm:
 
- DN, tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài, kể cả chi nhánh DN nước ngoài hoạt động tại Việt Nam;
 
- Tổ chức có hoạt động tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng;
 
- Ngân hàng thuộc các thành phần kinh tế và Quỹ hỗ trợ phát triển;
 
- Tổ chức tài chính và DN kinh doanh bảo hiểm, DN môi giới bảo hiểm (Riêng đối với công ty cổ phần, công ty TNHH có tham gia niêm yết và kinh doanh trên thị trường chứng khoán thì thực hiện kiểm toán theo quy định của pháp luật về kinh doanh chứng khoán. Các DN, tổ chức thực hiện vay vốn ngân hàng thì được kiểm toán theo quy định của pháp luật về tín dụng);
 
- DN Nhà nước, bao gồm công ty nhà nước, công ty cổ phần Nhà nước, công ty TNHH Nhà nước và DNkhác có vốn nhà nước trên 50%;
 
- Báo cáo quyết toán các dự án đầu tư hoàn thành từ nhóm A trở lên;
 
- Các đối tượng khác mà Luật, Pháp lệnh, Nghị định và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ có quy định...

Bài liên quan


Tag:

Dịch vụ kiểm toán Mỏ Cày Bắc

,

Dịch vụ kiểm toán Thanh Bình

,

Dịch vụ kiểm toán Chí Linh

,

Dịch vụ kiểm toán Cao Lãnh

,

Dịch vụ kiểm toán Huyện Nhà Bè

,

Dịch vụ kiểm toán Phú Ninh

,

Dịch vụ kiểm toán Phước Sơn

,

Dịch vụ kiểm toán Thanh Miện

,

Dịch vụ kiểm toán Núi Thành

,

Dịch vụ kiểm toán Tuần Giáo

,

Dịch vụ kiểm toán tại Quận 1

,

Dịch vụ kiểm toán Sơn Đông

,

Dịch vụ kiểm toán Quận Bình Tân

,

Dịch vụ kiểm toán Quế Sơn

,

Dịch vụ kiểm toán Mường La

,

Dịch vụ kiểm toán Lai Vung

,

Dịch vụ kiểm toán Huyện Hoài Đức

,

Dịch vụ kiểm toán Châu Phú

,

Dịch vụ kiểm toán Phú Tân

,

Dịch vụ kiểm toán Tuyên Hóa

,

Dịch vụ kiểm toán Thạch Thành

,

Dịch vụ kiểm toán Hoài Nhơn

,

Dịch vụ kiểm toán Ngã Bảy

,

Dịch vụ kiểm toán Huyện Đan Phượng

,

Dịch vụ kiểm toán Sóc Trăng

,

Dịch vụ kiểm toán Bỉm Sơn

,

Dịch vụ kiểm toán Năm Căn

,

Dịch vụ kiểm toán Chi Lăng

,

Dịch vụ kiểm toán Hoài Ân

,

Dịch vụ kiểm toán Cà Mau

,

Dịch vụ kiểm toán Việt Trì

,

Dịch vụ kiểm toán Trần Văn Thời

,

Dịch vụ kiểm toán Tây Giang

,

Dịch vụ kiểm toán Phong Điền

,

Dịch vụ kiểm toán Ninh Hải

,

Dịch vụ kiểm toán Hòa Thành

,

Dịch vụ kiểm toán Gò Công Đông

,

Dịch vụ kiểm toán Tam Bình

,

Dịch vụ kiểm toán Tân Kỳ

,

Dịch vụ kiểm toán Cái Nước

,

Dịch vụ kiểm toán Tháp Mười

,

Dịch vụ kiểm toán Hương Trà

,

Dịch vụ kiểm toán Hiệp Hòa

,

Dịch vụ kiểm toán Bến Tre

,

Dịch vụ kiểm toán Sông Hinh

,

Dịch vụ kiểm toán Thủ Thừa

,

Dịch vụ kiểm toán Dương Minh Châu

,

Dịch vụ kiểm toán Chơn Thành

,

Dịch vụ kiểm toán Mỹ Hào

,

Dịch vụ kiểm toán Mường Lát

,