Dịch vụ lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết

Dịch vụ lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết

Dịch vụ lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết gồm những vấn đề sau:

  • Tìm hiểu cơ cấu tổ chức, quy trình sản xuất kinh doanh của công ty và các bên liên kết
  • Phân tích ngành
  • Phân tích chức năng
  • Phân tích tài chính
  • Phân loại doanh nghiệp
  • Lựa chọn phương pháp xác định giá giao dịch liên kết phù hợp nhất dựa trên đánh giá tổng thể hoạt động của công ty
  • Phân tích kinh tế (bao gồm tìm kiếm các công ty so sánh độc lập dựa trên cơ sở dữ liệu của các công ty chuyên cung cấp dữ liệu trên toàn cầu và đưa ra kết luận về giá giao dịch liên kết)

Hãy liên hệ với bộ phận tư vấn giá chuyển nhượng để được hướng dẫn chi tiết nhất:

Mr: Nguyễn Duy Mạnh – Tel: 0908 381 550 | Mail: manh.aacs@gmail.com

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AACS

307 Đường Lê Văn Lương, Phường Tân Kiểng, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 028 66 500 381 – Email: info@aacs.com.vn

Bài liên quan


Tag:

Dịch vụ kiểm toán Tam Bình

,

Dịch vụ kiểm toán Nam Đông

,

Dịch vụ kiểm toán Quỳnh Lưu

,

Dịch vụ kiểm toán Hội An

,

Dịch vụ kiểm toán Việt Yên

,

Dịch vụ kiểm toán Hà Giang

,

Dịch vụ kiểm toán Núi Thành

,

Dịch vụ kiểm toán Châu Phú

,

Dịch vụ kiểm toán Hớn Quản

,

Dịch vụ kiểm toán Tân Hiệp

,

Dịch vụ kiểm toán Sông Lô

,

Dịch vụ kiểm toán Quận 6

,

Dịch vụ kiểm toán Bình Xuyên

,

Dịch vụ kiểm toán Phú Ninh

,

Dịch vụ kiểm toán Tháp Mười

,

Dịch vụ kiểm toán Sa Thầy

,

Dịch vụ kiểm toán Đức Hòa

,

Dịch vụ kiểm toán Xuyên Mộc

,

Dịch vụ kiểm toán Sơn La

,

Dịch vụ kiểm toán Thuận Thành

,

Dịch vụ kiểm toán Chợ Mới

,

Dịch vụ kiểm toán Lập Thạch

,

Dịch vụ kiểm toán Điện Biên

,

Dịch vụ kiểm toán Bá Thước

,

Dịch vụ kiểm toán Phan Thiết

,

Dịch vụ kiểm toán Đức Huệ

,

Dịch vụ kiểm toán Hạ Lang

,

Dịch vụ kiểm toán Quận Tân Bình

,

Dịch vụ kiểm toán Quận Phú Nhuận

,

Dịch vụ kiểm toán Trà Cú

,

Dịch vụ kiểm toán Bình Long

,

Dịch vụ kiểm toán Chợ Gạo

,

Dịch vụ kiểm toán An Lão

,

Dịch vụ kiểm toán Yên Thành

,

Dịch vụ kiểm toán Châu Thành

,

Dịch vụ kiểm toán Cai Lậy

,

Dịch vụ kiểm toán Càng Long

,

Dịch vụ kiểm toán Quế Võ

,

Dịch vụ kiểm toán Giang Thành

,

Dịch vụ kiểm toán Hương Khê

,

Dịch vụ kiểm toán Gia Lộc

,

Dịch vụ kiểm toán Triệu Phong

,

Dịch vụ kiểm toán Phú Yên

,

Dịch vụ kiểm toán Mai Sơn

,

Dịch vụ kiểm toán Cát Hải

,

Dịch vụ kiểm toán Huyện Đan Phượng

,

Dịch vụ kiểm toán Quận Bình Tân

,

Dịch vụ kiểm toán Thuận Nam

,

Dịch vụ kiểm toán Nghi Xuân

,

Dịch vụ kiểm toán Dĩ An

,