Dịch vụ lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết

Dịch vụ lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết

Dịch vụ lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết gồm những vấn đề sau:

  • Tìm hiểu cơ cấu tổ chức, quy trình sản xuất kinh doanh của công ty và các bên liên kết
  • Phân tích ngành
  • Phân tích chức năng
  • Phân tích tài chính
  • Phân loại doanh nghiệp
  • Lựa chọn phương pháp xác định giá giao dịch liên kết phù hợp nhất dựa trên đánh giá tổng thể hoạt động của công ty
  • Phân tích kinh tế (bao gồm tìm kiếm các công ty so sánh độc lập dựa trên cơ sở dữ liệu của các công ty chuyên cung cấp dữ liệu trên toàn cầu và đưa ra kết luận về giá giao dịch liên kết)

Hãy liên hệ với bộ phận tư vấn giá chuyển nhượng để được hướng dẫn chi tiết nhất:

Mr: Nguyễn Duy Mạnh – Tel: 0908 381 550 | Mail: manh.aacs@gmail.com

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AACS

307 Đường Lê Văn Lương, Phường Tân Kiểng, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 028 66 500 381 – Email: info@aacs.com.vn

Bài liên quan


Tag:

Dịch vụ kiểm toán Yên Bái

,

Dịch vụ kiểm toán Huyện Từ Liêm

,

Dịch vụ kiểm toán Nghĩa Đàn

,

Dịch vụ kiểm toán Minh Hóa

,

Dịch vụ kiểm toán Phú Tân

,

Dịch vụ kiểm toán Xín Mần

,

Dịch vụ kiểm toán Hồng Lĩnh

,

Dịch vụ kiểm toán Tiên Lãng

,

Dịch vụ kiểm toán Cao Bằng

,

Dịch vụ kiểm toán Tân Phú Đông

,

Dịch vụ kiểm toán Thái Lan

,

Dịch vụ kiểm toán Bình Sơn

,

Dịch vụ kiểm toán Hải Phòng

,

Dịch vụ kiểm toán An Minh

,

Dịch vụ kiểm toán Cai Lậy

,

Dịch vụ kiểm toán Càng Long

,

Dịch vụ kiểm toán Tây Ninh

,

Dịch vụ kiểm toán Đà Bắc

,

Dịch vụ kiểm toán Trảng Bảng

,

Dịch vụ kiểm toán Khánh Vĩnh

,

Dịch vụ kiểm toán Phù Ninh

,

Dịch vụ kiểm toán Mộc Hóa

,

Dịch vụ kiểm toán Tiểu Cần

,

Dịch vụ kiểm toán Biên Hòa

,

Dịch vụ kiểm toán Quận 11

,

Dịch vụ kiểm toán Bạch Long Vĩ

,

Dịch vụ kiểm toán Thái Bình

,

Dịch vụ kiểm toán Thiệu Hóa

,

Dịch vụ kiểm toán Cù Lao Dung

,

Dịch vụ kiểm toán Hưng Hà

,

Dịch vụ kiểm toán Hà Trung

,

Dịch vụ kiểm toán Đô Lương

,

Dịch vụ kiểm toán Đức Linh

,

Dịch vụ kiểm toán Mang Thít

,

Dịch vụ kiểm toán Nông Cống

,

Dịch vụ kiểm toán Tri Tôn

,

Dịch vụ kiểm toán Hoa Lư

,

Dịch vụ kiểm toán Huyện Đông Anh

,

Dịch vụ kiểm toán Đại Lộc

,

Dịch vụ kiểm toán Huyện Cần Giờ

,

Dịch vụ kiểm toán Tuy Phong

,

Dịch vụ kiểm toán Bù Đốp

,

Dịch vụ kiểm toán Mường Khương

,

Dịch vụ kiểm toán Kiên Hải

,

Dịch vụ kiểm toán Phù Cát

,

Dịch vụ kiểm toán Vũ Thư

,

Dịch vụ kiểm toán Đồng Hỷ

,

Dịch vụ kiểm toán Cầu Kè

,

Dịch vụ kiểm toán Lâm Đồng

,

Dịch vụ kiểm toán Tam Dương

,