Dịch vụ lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết

Dịch vụ lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết

Dịch vụ lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết gồm những vấn đề sau:

  • Tìm hiểu cơ cấu tổ chức, quy trình sản xuất kinh doanh của công ty và các bên liên kết
  • Phân tích ngành
  • Phân tích chức năng
  • Phân tích tài chính
  • Phân loại doanh nghiệp
  • Lựa chọn phương pháp xác định giá giao dịch liên kết phù hợp nhất dựa trên đánh giá tổng thể hoạt động của công ty
  • Phân tích kinh tế (bao gồm tìm kiếm các công ty so sánh độc lập dựa trên cơ sở dữ liệu của các công ty chuyên cung cấp dữ liệu trên toàn cầu và đưa ra kết luận về giá giao dịch liên kết)

Hãy liên hệ với bộ phận tư vấn giá chuyển nhượng để được hướng dẫn chi tiết nhất:

Mr: Nguyễn Duy Mạnh – Tel: 0908 381 550 | Mail: [email protected]

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AACS

307 Đường Lê Văn Lương, Phường Tân Kiểng, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 028 66 500 381 – Email: [email protected]

Bài liên quan


Tag:

Dịch vụ kiểm toán Tam Nông

,

Dịch vụ kiểm toán Dương Kinh

,

Dịch vụ kiểm toán Vĩnh Thuận

,

Dịch vụ kiểm toán Ninh Sơn

,

Dịch vụ kiểm toán Đức Hòa

,

Dịch vụ kiểm toán Bến Cát

,

Dịch vụ kiểm toán Gò Công Đông

,

Dịch vụ kiểm toán Trường Sa

,

Dịch vụ kiểm toán Bắc Quang

,

Dịch vụ kiểm toán Cẩm Mỹ

,

Dịch vụ kiểm toán Đồng Nai

,

Dịch vụ kiểm toán Tân Hiệp

,

Dịch vụ kiểm toán Châu Đức

,

Dịch vụ kiểm toán Huyện Bình Chánh

,

Dịch vụ kiểm toán Phú Quốc

,

Dịch vụ kiểm toán Ngọc Lặc

,

Dịch vụ kiểm toán Kim Sơn

,

Dịch vụ kiểm toán Nghĩa Đàn

,

Dịch vụ kiểm toán Bình Minh

,

Dịch vụ kiểm toán Cam Lộ

,

Dịch vụ kiểm toán Phù Cát

,

Dịch vụ kiểm toán Tiên Phước

,

Dịch vụ kiểm toán Lạng Giang

,

Dịch vụ kiểm toán Phan Rang

,

Dịch vụ kiểm toán Hà Giang

,

Dịch vụ kiểm toán Ninh Thuận

,

Dịch vụ kiểm toán Phú Tân

,

Dịch vụ kiểm toán Lục Yên

,

Dịch vụ kiểm toán Thái Nguyên

,

Dịch vụ kiểm toán Kiến Xương

,

Dịch vụ kiểm toán Quận Phú Nhuận

,

Dịch vụ kiểm toán Tiên Lãng

,

Dịch vụ kiểm toán Tây Ninh

,

Dịch vụ kiểm toán Ngã Năm

,

Dịch vụ kiểm toán Đô Lương

,

Dịch vụ kiểm toán Lang Chánh

,

Dịch vụ kiểm toán Đại Lộc

,

Dịch vụ kiểm toán Quận 5

,

Dịch vụ kiểm toán Văn Lãng

,

Dịch vụ kiểm toán Hà Tĩnh

,

Dịch vụ kiểm toán Ninh Hòa

,

Dịch vụ kiểm toán Phước Sơn

,

Dịch vụ kiểm toán Kỳ Sơn

,

Dịch vụ kiểm toán Tân Thành

,

Dịch vụ kiểm toán Ba Bể

,

Dịch vụ kiểm toán Phù Mỹ

,

Dịch vụ kiểm toán Kiến Tường

,

Dịch vụ kiểm toán Vân Canh

,

Dịch vụ kiểm toán Lâm Bình

,

Dịch vụ kiểm toán Lạc Sơn

,