Chuyển giá

Đào tạo kế toán chuyên nghiệp

Bạn chưa từng học qua kế toán, bạn muốn thay đổi công việc, hay nhu cầu của công việc bạn muốn học chuyên ngành kế toán bạn mới bắt đầu học kế toán và chưa hình dung được cụ thể công việc kế toán là phải làm những gì?

+ Thực hành thủ tục mua hoá đơn, đặt in hoá đơn.

+ Thực hành tính thuế, kê khai thuế (báo cáo thuế tháng, quý, năm).

+ Thực hành cách hạch toán thực tế vào sổ sách, lập báo cáo tài chính.

+ Thực hành cân đối lãi lỗ cho doanh nghiệp.

+ Thực hành trên chứng từ thực tế theo chế độ kế toán mới nhất.

+ Hướng dẫn kỹ năng quyết toán thuế.

+ Cách gửi báo cáo qua mạng.

Dựa trên chứng từ thực tế các bạn sẽ thực hành: Mỗi học viên thực hành một máy tính

Bài liên quan


Tag:

Dịch vụ kiểm toán Lạng Giang

,

Dịch vụ kiểm toán Tri Tôn

,

Dịch vụ kiểm toán Hòa Thành

,

Dịch vụ kiểm toán Nam Đàn

,

Dịch vụ kiểm toán Hòa Bình

,

Dịch vụ kiểm toán Thạch Hà

,

Dịch vụ kiểm toán Đức Thọ

,

Dịch vụ kiểm toán Tân Phước

,

Dịch vụ kiểm toán Bạch Thông

,

Dịch vụ kiểm toán Gia Lai

,

Dịch vụ kiểm toán Huyện Thanh Trì

,

Dịch vụ kiểm toán Quận Thủ Đức

,

Dịch vụ kiểm toán Hải Dương

,

Dịch vụ kiểm toán Tam Kỳ

,

Dịch vụ kiểm toán Cửa Lò

,

Dịch vụ kiểm toán Quận 7

,

Dịch vụ kiểm toán Bình Liêu

,

Dịch vụ kiểm toán Tư Nghĩa

,

Dịch vụ kiểm toán Quận Tân Bình

,

Dịch vụ kiểm toán Hải Châu

,

Dịch vụ kiểm toán Hiệp Hòa

,

Dịch vụ kiểm toán Phú Lương

,

Dịch vụ kiểm toán Quận Bình Tân

,

Dịch vụ kiểm toán Lộc Ninh

,

Dịch vụ kiểm toán Mường Khương

,

Dịch vụ kiểm toán Sơn Dương

,

Dịch vụ kiểm toán Tĩnh Gia

,

Dịch vụ kiểm toán Thiệu Hóa

,

Dịch vụ kiểm toán Đầm Dơi

,

Dịch vụ kiểm toán Đông Hưng

,

Dịch vụ kiểm toán Trà Cú

,

Dịch vụ kiểm toán Thanh Sơn

,

Dịch vụ kiểm toán Nhật Bản

,

Dịch vụ kiểm toán Châu Thành

,

Dịch vụ kiểm toán Tam Đảo

,

Dịch vụ kiểm toán Đồng Xoài

,

Dịch vụ kiểm toán Thới Lai

,

Dịch vụ kiểm toán Thanh Khê

,

Dịch vụ kiểm toán Ba Tơ

,

Dịch vụ kiểm toán Hải Lăng

,

Dịch vụ kiểm toán Bình Long

,

Dịch vụ kiểm toán Ô Môn

,

Dịch vụ kiểm toán Đồng Xuân

,

Dịch vụ kiểm toán Bắc Yên

,

Dịch vụ kiểm toán Huyện Quốc Oai

,

Dịch vụ kiểm toán Huyện Đông Anh

,

Dịch vụ kiểm toán Giang Thành

,

Dịch vụ kiểm toán Yên Thế

,

Dịch vụ kiểm toán Hoàng Su Phì

,

Dịch vụ kiểm toán Sông Mã

,